Royal Dutch Shell Plc  .com Rotating Header Image

Royal Dutch Shell PLC: NETHERLANDS WILL TAKE STAKE IN SCHOONEBEEK OIL FIELD (Dutch)

(The following is a reformatted version of a statement issued by Nederlandse Aardolie Maatschappij BV and sent via e- mail. The statement hasn’t been confirmed by the sender.)

De overeenkomst houdt in dat EBN voor 40% financieel zal deelnemen in de mogelijke herontwikkeling van een deel (de zogeheten ‘solution gas drive area’) van het olieveld Schoonebeek. Oliewinning uit dit veld werd in 1996 stopgezet, omdat dit met de toenmalige technieken en infrastructuur niet langer economisch verantwoord was. De NAM denkt nu dat met nieuwe technieken herontwikkeling van het veld haalbaar kan zijn.

Het voornemen van de NAM omvat de productie en injectie van stoom, het winnen en behandelen van de te winnen olie, het transporteren van de olie naar de raffinaderij in Lingen (Duitsland) en het injecteren van het vrijkomende water in uit productie genomen aardgasvelden in Drenthe en/of Overijssel.

De plannen voor de herontwikkeling zijn reeds ver uitgewerkt. In het najaar van 2006 is het milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegd, waarna belanghebbenden hun zienswijzen konden indienen. In de loop van 2007 verwachten de NAM en EBN een definitieve investeringsbeslissing te nemen.

Roelf Venhuizen, directeur van de NAM, is blij met EBN als nieuwe partner in Schoonebeek. “Ik verheug mij op de samenwerking met EBN, en ben ervan overtuigd dat dit de voortgang van het project ten goede zal komen. Dit past binnen NAM’s voortdurende inspanning om metÿ innovatieve technieken de Nederlandse samenleving van energie te blijven voorzien.” Venhuizen voegde daaraan toe dat de NAM en EBN het project op uiterst zorgvuldige wijze zullen blijvenÿ uitvoeren. “Wij zullen de dialoog met alle belanghebbenden continueren.”
Ams, MvdS
#<664806.3925257.1.0.32.28506.76>#
Last Updated: February 2, 2007 12:48 EST

royaldutchshellplc.com and its sister websites royaldutchshellgroup.com, shellenergy.website, shellnazihistory.com, royaldutchshell.website, johndonovan.website, shellnews.net and shell2004.com are all owned by John Donovan. There is also a Wikipedia article.

0 Comments on “Royal Dutch Shell PLC: NETHERLANDS WILL TAKE STAKE IN SCHOONEBEEK OIL FIELD (Dutch)”

Leave a Comment

%d bloggers like this: