Royal Dutch Shell Plc  .com Rotating Header Image

www.nam.nl

Herontwikkeling olieveld Schoonebeek
gaat door
De NAM heeft samen met partner Energie Beheer Nederland (EBN) besloten opnieuw olie te gaan winnen in Schoonebeek. De definitieve investeringsbeslissing daartoe is op 20 december 2007 genomen. EBN neemt voor 40 procent financieel deel in het project.

Naar verwachting zal de eerste olie in 2010 gewonnen kunnen worden. Voordat het zover is worden in 2008 eerst de details van het project uitgewerkt en de diverse vergunningen gefaseerd aangevraagd. Aansluitend verwacht de NAM bij Schoonebeek circa 70 putten te boren, verspreid over 18 nieuw aan te leggen winlocaties.

> Lees meer hierover in het persbericht op nam.nl.

Vogels minder afgeleid door verlichting offshore platforms
In het najaar van 2007 heeft de NAM onderzoek verricht naar de ervaringen met Groen Licht, de nieuwe verlichting op het winningsplatform L15 nabij Vlieland.

Vrijwel alle traditionele verlichting van het platform is medio 2007 vervangen door een nieuw type verlichting – Groen Licht – dat de vogels tijdens de vogeltrek minder zou afleiden. Onderzoek moest uitwijzen of er daadwerkelijk minder vogels op de locatie waargenomen zouden worden. Daarnaast was de NAM benieuwd naar de ervaringen van de medewerkers ter plaatse.

De eerste voorlopige resultaten wijzen uit dat dankzij het nieuwe type verlichting er 50-90 procent minder vogels worden waargenomen op de drukke vogeltrekdagen. Een aanpassing van de laatste lampen zou dit percentage nog kunnen verhogen. Maar daarnaast is er nog een andere prettige bijkomstigheid. Bij sommige activiteiten, zoals kraanwerkzaamheden, kunnen de medewerkers zelfs beter werken met deze nieuwe verlichting. Dankzij het groene licht kunnen medewerkers meer diepte zien en bepaalde afstanden beter inschatten. Samen met producent Philips wordt de inzet van de nieuwe verlichting de komende tijd verder onderzocht.

60 explore 60: veelbesproken jubileum-
evenement
60 explore 60, het evenement waarin 60 jongeren zes weken lang gecoacht zijn door NAM-medewerkers, is woensdag 7 november afgesloten met een spetterende bijeenkomst. Het evenement was opgezet in het kader van het 60-jarig bestaan van de NAM.

> Lees meer hierover in het nieuwsbericht op nam.nl.

Opstarten van locatie Middelie verloopt vlekkeloos
Op 13 november is de nieuwe gaswinning- en behandelingsinstallatie op Middelie-300 in gebruik genomen. De locatie die zo’n 7 kilometer van Volendam ligt, behandelt het aardgas van de locaties Middelie en Westbeemster. De reserves van de bestaande putten worden geschat op ongeveer 1 miljard kubieke meter.

De bouwactiviteiten, met inbegrip van pijpleidingbouw, moesten met uiterste zorg worden uitgevoerd, aangezien de putten en de faciliteiten in het culturele erfgoed van de Beemster liggen. Een milieubeoordeling (MER) vond voorafgaand aan de activiteiten plaats.

CDA-kamerleden bezoeken NAM
In het kader van een bedrijvendag bracht een tweetal Kamerleden van de CDA-fractie op vrijdag 16 november een bezoek aan de NAM. Parlementariërs Eddy van Hijum en Eddy Bilder bezochten de installatie voor ondergrondse gasopslag bij Langelo. Medewerkers van de NAM gaven uitleg over de activiteiten van de NAM, de energievoorziening in de toekomst en de rol van gasopslagen daarbij.
> Lees meer hierover in het nieuwsbericht op nam.nl.

NAM reikt Drentse vrijwilligers publieksprijs uit
Vrijwilligers uit Drenthe stonden woensdagavond 14 november in de schijnwerpers. In Assen maakte een door de provincie ingestelde jury de Marokkaanse Vereniging Meppel als de winnaar van ‘Hét Drents compliment’ bekend. Daarnaast reikte de NAM de publieksprijs uit aan de door de inwoners van de provincie Drenthe gekozen Stichting Internationale Volksculturen Odoorn (SIVO).

> Lees meer hierover in het nieuwsbericht op nam.nl.

Mogelijke gaswinning in Numansdorp
De NAM heeft het voornemen om een proefboring te verrichten naar het gasveld Oudeland, dat zich op ongeveer 2000 meter diepte bevindt in de buurt van Numansdorp (provincie Zuid-Holland). De proefboring moet uitwijzen of er daadwerkelijk gas zit, en of het om een winbare hoeveelheid gaat. Om de plannen aan bewoners toe te lichten, werd op 14 november jl. een informatiebijeenkomst gehouden. Een dertigtal omwonenden liet zich informeren over de nieuw aan te leggen locatie.

Het gasveld Oudeland is naar verwachting een klein veld, met een hoeveelheid gas van minder dan 1 miljard m3. De NAM verwacht in 2008 de nieuwe locatie aan te leggen, waarna de proefboring in 2009 zou kunnen plaatsvinden.

royaldutchshellplc.com and its sister websites royaldutchshellgroup.com, shellenergy.website, shellnazihistory.com, royaldutchshell.website, johndonovan.website, shellnews.net and shell2004.com are all owned by John Donovan. There is also a Wikipedia article.

0 Comments on “www.nam.nl”

Leave a Comment

%d bloggers like this: