Royal Dutch Shell Plc  .com Rotating Header Image

www.nam.nl: news

 


Februari 2008

NAM betrokken bij demonstratieproject CO2-opslag  28-01-2008: NAM betrokken bij demonstratieproject CO2-opslag
De uitstoot van broeikasgassen, en dan vooral kooldioxide (CO2), wordt door velen gezien als een van de oorzaken van klimaatverandering. Er zijn verschillende mogelijkheden om de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer te verminderen. Ondergrondse opslag van CO2 is er daar één van. Shell Pernis, de NAM en OCAP werken aan een gezamenlijk demonstratieproject waarin de mogelijkheden worden onderzocht om CO2 van Shell Pernis ondergronds in (bijna) lege gasvelden van de NAM op te slaan. Er is inmiddels een startnotitie opgesteld die vanaf 28 januari ter inzage ligt voor het publiek. 

> Lees meer hierover op de website www.co2opslagbarendrecht.nl.

Duurzaam Ameland officieel van start  28-01-2008: Duurzaam Ameland officieel van start
Het project Duurzaam Ameland, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Ameland, de NAM, ENECO Energie en GasTerra, is officieel van start gegaan. Deze partijen werken samen aan de realisatie van diverse duurzame projecten op het waddeneiland Ameland. 

> Lees meer hierover in het nieuwsbericht op nam.nl.


Jeugdige schakers aan zet 
Het bedrijfsrestaurant van het NAM-kantoor in Assen was zaterdag 9 februari het toneel van het jaarlijkse schaakkampioenschap voor Asser basisscholen. Vanwege het derde lustrum opende sponsor NAM haar deuren. Het startschot werd om 9.30 uur gegeven door middel van een zet op het digitale schaakbord. Maar liefst 166 kinderen bogen zich vervolgens over het schaakbord. Het schaakkampioenschap leverde in twee leeftijdscategorieën kampioenen op. Kai Bruijn werd ongeslagen kampioen bij de negenjarigen. Een zeer verrassende kampioen bij de kinderen jonger dan acht jaar was de pas vijf jaar oude Floris Verkerk. 

Communicatie rond herontwikkeling olieveld Schoonebeek in volle gang
In december is de definitieve beslissing genomen om het olieveld in Schoonebeek weer opnieuw in gebruik te nemen. De NAM heeft nauw contact met de omwonenden om hun wensen en zorgen zoveel mogelijk mee te nemen in het detailontwerp. De verschillende werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden. 

Bewoners van Schoonebeek en omgeving hebben in januari een nieuwe uitgave van de informatiekrant Schoonebeek ontvangen. Eerdere uitgaves verschenen al in september 2006 en april 2007. De bewoners van de regio Twente hebben begin juli vorig jaar een speciale editie over de waterinjectielocaties Tubbergen-Mander en Rossum-Weerselo ontvangen. Hierin geven diverse wethouders, de NAM, bewoners, Stichting Natuur & Milieu Overijssel en de provincie hun visie op de mogelijke waterinjectie in deze regio. 

Als voorlichtingsmateriaal op scholen is een stripposter ontwikkeld die op simpele maar doeltreffende wijze laat zien wat de herontwikkeling van het Schoonebeek-veld inhoudt. Scholen en belangstellenden kunnen gratis een exemplaar opvragen via het aanvraagformulier.

Een digitale versie van de poster en de informatiekranten zijn te downloaden in de bibliotheek van het onderdeel Schoonebeek op nam.nl
> Vraag een poster of krant aan via het contactformulier op nam.nl.

Nieuwe hbo-opleiding sensortechnologie in Assen
Op 6 februari ondertekende adjunct-directeur Rien Herber namens de NAM de officiële samenwerkingsovereenkomst waarmee het startschot voor het HIT (Hanze Institute of Technology) werd gegeven. Overige ondertekenaars waren: Astron, Sensor Universe, Sun Microsystems, TNO, de gemeente Assen, de provincie Drenthe en natuurlijk de Hanzehogeschool Groningen.

Begin september 2008 start de Hanzehogeschool deze nieuwe, internationaal georiënteerde bacheloropleiding sensortechnologie in Assen. Het is de bedoeling ingenieurs af te leveren die gespecialiseerd zijn op het gebied van sensortechnologie in elektrotechniek, werktuigbouwkunde en informatica. Zowel voor de NAM (exploratie van de ondergrond) als Astron (exploratie van de ruimte) spelen sensoren een grote rol.

De onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen variëren van energie, milieu en zorg tot transportindustrie. De opleiding is in alle facetten internationaal, zodat mondiaal beschikbare expertise op dit nog jonge vakgebied toegankelijk wordt gemaakt. Het instituut richt zich op getalenteerde studenten die internationaal worden geworven. De inschrijving is inmiddels geopend.

> Lees meer hierover op de site van Hanze Institute of Technology.


Proefboring Achtkarspelen (Friesland)
De NAM boort een nieuwe gaswinningsput op de NAM-locatie Tietjerksteradeel 700 (gemeente Achtkarspelen) naar een vermoedelijk in de omgeving liggend gasveld . 

Als de boring succesvol verloopt, vindt er vervolgens een productietest plaats om te bekijken of het een winbare hoeveelheid gas betreft. Als ook hiervan het resultaat positief is, kan deze put naar verwachting in het najaar 2009 in productie genomen worden en zal het gas via een nog aan te leggen leiding worden afgevoerd. 

Gedurende ongeveer anderhalve maand staat er op de locatie een tijdelijke boortoren van ruim dertig meter hoog. Op de locatie en aan de boorinstallatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen voor het milieu en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 


NAM’ers begeleiden leerlingen bij de Shell Eco-marathon 07-03-2008: NAM’ers begeleiden leerlingen bij de Shell Eco-marathon
Op donderdag 22 mei zal blijken hoe weinig brandstof een zelf gebouwde auto kan verbruiken op de Shell Eco-marathon. Technasiumleerlingen van ‘De Lindenborg’ in Leek zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen en uitwerking van de auto. Ze worden daarbij ondersteund door docenten, vrijwilligers en NAM’ers. 

> Lees meer hierover in het nieuwsbericht op nam.nl.


Werkzaamheden NAM-locatie Gasselternijveen   10-03-2008: Werkzaamheden NAM-locatie Gasselternijveen
Vanaf mei 2009 is de NAM van plan gas te gaan winnen uit het gasveld Gasselternijveen (Drenthe). Het Milieueffectrapport (MER) is inmiddels goedgekeurd en de resterende vergunningen zijn aangevraagd. Vooruitlopend op de bouw, die in mei van start gaat, wordt alvast een aantal werkzaamheden uitgevoerd. 

> Lees meer hierover in het nieuwsbericht op nam.nl


Nieuwe versie van NAM-brochures 
Onlangs is een groot aantal brochures van de NAM tekstueel ge-update en in een modern jasje gestoken. De brochures, die voor externe doelgroepen bedoeld zijn, leggen op een heldere manier uit wat de activiteiten van de NAM zijn. Met titels als bijvoorbeeld ‘Energie uit de diepte’, ‘Een boring in uw omgeving’ of ‘Ondergrondse gasopslag van aardgas’ krijgt de lezer in tekst en beeld uitleg van de verschillende onderwerpen.

> Download de brochures in de bibliotheek op nam.nl of vraag ze aan via het contactformulier op nam.nl.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft opgegeven op http://www.nam.nl/. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u een  een e-mail zenden naar de webmaster.
 
royaldutchshellplc.com and its also non-profit sister websites royaldutchshellgroup.com, shellenergy.website, shellnazihistory.com, royaldutchshell.website, johndonovan.website, shellnews.net and shell2004.com are all owned by John Donovan. There is also a Wikipedia article.

0 Comments on “www.nam.nl: news”

Leave a Comment

%d bloggers like this: